Motstånd mot  USA!

Många länder i världen lyder under USA, fast de egentligen inte behöver. 

De flesta i väst, och även många på annat håll, tror att USA är bättre än vad det är. Orsaken beror till stor del på att de gått på propaganda om exempelvis hur bra produkter amerikaner gör, och om hur mäktig och högteknologisk den amerikanska krigsmakten är. De allra flesta amerikanska produkter går lätt att ersätta med motsvarigheter från andra länder och musik och film från andra länder är egentligen precis lika bra och underhållande som amerikansk kultur. Det finns ingen anledning att ensidigt ta in intryck från högerns motor - USA.  Från USA sprids unisont ut en myt, om en oövervinnerlig krigsmakt, via många filmer t.ex. I verkligheten verkar dock andra länder kunna bygga drönare och raketer som fungerar minst lika bra. Vi har också sett hur USAs påstått högkvalitativa vapen misslyckats i Afghanistan. Tänk om det ofta är skräp som kapitalisterna producerar? Amerikaner får andra att lyda och vara underdåniga genom att blåsa upp sig själva och vara högljudda, precis på det sätt vänsterns så kallade yrkesdemonstranter anklagades för under vänstervågen. Det är dags att vänsterfolk väcker liv i den andan och slutar att inordna sig under högerns kulturimperialism. Om flera små länder samtidigt slutar lyda under USA, får högerns land stora problem, på samma sätt som det brittiska imperiet fick problem när många av deras kolonier slutade acceptera kolonialväldet. Det skulle bli en imperial implosion. Vi ser nu en utveckling åt det hållet med det utvidgade globala syd. Mycket av den hjärntvätt och de höjningar som svenska folket upplevt, handlar om att Sverige ska bli ett med det amerikanska imperiet och sluta vara en inspirationskälla för den globala  vänstern.  Socialismens gud vill minimera USAs ekonomiska, militära och kulturella inflytande, samt bygga en vänster som verkar för global rättvisa, på religiös grund. Genom att gripa tag i buddhister, hinduer, shintoister och alla som är emot USAs ställning, kan vi bilda en ny världsordning!    


Meritokrati och högerreligion.

De som försvarar den moderna kapitalismen brukar hävda att systemet är rättvist, eftersom  vi nuförtiden lever i en meritokrati istället för ett samhälle där vissa har medfödda privilegier. All forskning visar dock att det är svårt att arbeta sig till toppen i det kapitalistiska systemet. Få av de välbärgade är födda i fattiga familjer, särskilt bland de allra rikaste. Det finns dock inget som säger att man är värd att vara  miljardär bara för att man har efternamnet Wallenberg eller Rausing. De lyckas hålla sig på toppen för att de växer upp i en bättre miljö än andra. De rika får till exempel gå i bättre skolor där det är mycket enklare att få höga betyg och de får också  ett bra självförtroende med modersmjölken, medan barn i fattiga områden ofta inte har några familjemedlemmar eller bekanta som uppfostrar dem att bli vinnare.  Beskattningen i Sverige, där vi exempelvis  inte har förmögenhetsskatt eller arvskatt, gör också att de allra rikaste kan stanna kvar på toppen och bestämma över alla andra i all oändlighet. En annan faktor är att Sverige styrs av en  kristen gud, så människor förutsätts köpa kistendomens högerideal för att de ska kunna få en position överhuvudtaget. Allt från kommentarerna på nätet, till talkörerna på första maj och alla politiska tillsättningar i Sverige, styrs av kristet mygel via kontakt. När det fanns muslimer i Sverige stängdes de systematiskt ute från arbetsmarknaden även om de hade meriter och många har fortfarande svårt att få jobb efter att ha levt på bidrag i åratal och efter att ha bett böner Jesus ogillar. Det finns dock inget som säger att en människa är mer produktiv på ett jobb bara för att de är bra på att köpa tidöpartiernas ideologiska agenda, eller frireligiösa mantran. Socialismens gud kan utföra mirakler  där det fascistiska systemet går under och där vettigt folk håller i taktpinnen i stället för miljardärer, präster och SD-pampar.  De som deltar i den socialistiska kampen kommer att få hjälp med att trygga sin försörjning, med partners och med kampen för att överta positioner i samhället! 

Socialismens premisser.

Vissa hävdar att socialismen inte behövs längre i Sverige, eftersom folk har det mycket bättre än förr. Det är dock bara strunt att alla människor är lyckliga med att leva i samhälle med enorma klyftor. För de som hamnar efter är högerpolitiken inte  heller något annat än ett gissel.  De som gillar socialism och rättvisa trivs inte heller med mentaliteten i  en värld som styrs av radikal höger. Lenin förklarade att två saker krävs för en socialistisk revolution: att den härskande klassen inte kan styra som förut, och att massorna inte kan leva som förut. Det liger mycket i detta, men eftersom ateismen inte är sann, kan man tillägga att det krävs en gud som vill satsa på vänstertankar. Om ingen ande lockar människoror till socialismen kan den inte vinna anhängare. Inget i världen händer av sig självt utan allt är determinerat. När socialismens gud satsar på att locka människor med kommunism, kommer den att återupptså på jorden. När Jesus lovar paradis för de som håller på hans högerteori en chans, krävs det att socialismens gud kontrar och lovar paradis till de som motarbetar högern. I långa loppet krävs en gud som kan skapa paradis och helveten för att socialismen ska kunna vinna. Socialismens gud lovar att man inte hamnar i ett helvete om man ägnar sig åt socialistisk kamp, och att socialister får himmelriken som högerfolk inte kan få.  Det är lättare att motivera folk att jobba för ett socialistiskt samhälle, om de tror att de kan få paradis för det. I Sovjetunionen trodde en del att de skulle få paradis om de sänkte socialismen å Jesu vägnar. De kristna var heller inte rädda för att hamna i  helvetet om de motarbetade systemet. De trodde tvärtom att kamp mot socialismen skulle gynna dem i nästa liv. Den biten var ett avgörande fel med Sovjet. Det vill Buddha göra något åt genom att öka människors förståelse för att han kan göra mirakler i nästa liv. Han lovar också   paradis till som offrar sig för socialism och andra människor!


Öka invandringen!

Innan Sverigedemokraterna etablerade sig som ett stort parti, talade många om hur bra det är med ett mångkulturellt samhälle. Sverige tog emot många flyktingar och 2014-15 sökte 250 000 människor asyl i Sverige, innan reglerna stramades åt 2015. 2024 förväntas endast 13000 människor söka asyl, medan en del annan invandring inte minskat lika mycket. Myter om att invandring kostar otroliga belopp och om att den ligger bakom ökad brottslighet, har använts av kristna för att driva Sverige åt höger. Jesus vill att Sverige är en kristen monokuktur istället för en pluralistisk demokrati, så den åtstramade migrationen visar på det systemskifte kristna arbetat för sedan 1980-talet. All forskning visar att invandring behövs när Europas befolkning åldras. De flesta som vill invandra till Sverige är unga och skulle kunna utöra en otrolig tillgång för Sverige. Brottligheten beror inte på muslimska invandrare med krimnellt DNA, utan på att vanliga kristna svenskar köper droger av de kriminella gängen. Integrationsproblem beror till stor del på att invandrare inte har jobb. I ett socialistiskt land garanterar dock staten att alla har en sysselsättning. Så fungerade det i t.ex. Sovjetunionen. När Sverige blev ett multikulturellt land spreds en varm anda, där man talade sig varm för solidaritet med de svagaste på jorden och för t.ex. demokratisering av tredje världen. Detta är ju inget som Aftonbladet elller DN direkt missionerar om på sina sajter, nu 2024. Efter att reglerna för invandrning har skärpts, har det spridits en otäck högermentalitet, där invandrare får skulden för all dåligt, där deras lojalitet med Sverige ifrågasätts och  där man talar om att de inte hör hemma inom rikets gränser. Det är vackert att hjälpa människor i nöd, och dessutom är det nödvändigt att öka invandringen för att säkra välfärden, med tanke på den rekordlåga barnafödandet. Hela mentaliteten i samhället och tonen i det offentliga samtalet har nazifierats och blivit en högerkarikatyr av det samhälle som Palme byggde. Den yttersta vänstern har spelat en avgörande roll för att Sverige ska ta emot invandrare och för att hålla stödet för välfärdsstaten högt. När organisationer som Antifa, SUF och RF upphörde att existera på en order av Jesus, försvann kampen  mot högern toch glöden i vänstern. Samtidigt som Antifa hjälpte människor till Sverige, hjälpte man vänstern med nya väljare. Sju av tio utlandsfödda röstar på röda partier, och det är ytterligare ett starkt skäl att vara för en ökad invandring. En metod för att väcka det solidariska Sverige till liv, är att återskapa den radikala vänstern med organisationer som slåss mot fascism och för revolution! Socialismens gud kan ge den kontakt och uppmuntran som krävs för göra den socialistiska kampen framgångsrik.

Socialismens uppenbarelse!

Kristna får löpande kontakt om mitt liv på förhand för att de skall kunna säga att de är över  mig och min gud. Buddha försöker upphäva detta under genom att göra mirakler där han uppenbarar sig. Ända sen 2019 har jag långa stunder sett mirakler av intresse,  som en film framför mina ögon. Totalt har detta hållit på i mer än 3000 timmar och både Satan och Jesus gör uppenbarelser växelvis  i rask takt. Det rör sig om kanske 2000 parallella rum eller världar där bägge gudarna har talat med mig. Min gud är höjande mot mig genom att han lovar paradis genom att be om paradis för  mig. Böner om helveten för fiender har varit menade som en höjning, där jag blir tagen i försvar i förhållande till  mina fiender. Jesus ber sällan om ett helvete för mig  i explicit form, utan i stället försöker han upphäva höjningen genom att göra några uppenbarelser som t.ex. säger attt min gud inte menar det han säger, elller något annat som ska göra höjningen bakvänd. Han försöker också skrämmas enom att hävda att han lyckas göra den sista uppenbarelsen. Min gud gör en uppenbarlese tilbaka som säger att han visst menar det han säger, att det visst är mig han avser med paradis elller att det visst är så att han inte är påhittad. I andra halvan av filmen ser min gud ut att lyckas gör den sista uppenbarelsen mer eller  mindre hela tiden. I filmen jag ser, känns det som att min gud har greppet i stort jämt. Jesus talar bara en liten del av tiden. Det känns som att man får rejält stöd när man ser miraklerna ske. Nästan varje gång känner jag mig höjd när ett mirakel är klart. Socialismens gud talar minst 80 % av tiden. Det var  läskigt att komma till dessa världar oförberedd och uppbarelerna är i många mirakler 15-20 meter höga, så jag förstod att det var viktiga lägen i livet. När man sett allt är det uppbart att min gud måste finnas i allla världar som finns till. Också i nästa liv. Det är ett vapen Djävulen gud använder för att pulverisera kristen kontakt i min hjärna. I och med att min gud ser att att vara över i nästa liv, är inte kristen kontakt så imponerande. Folk får en dragning om något pinsamt jag gjort eller sagt, i stället för att själva få se alla mirakler som avgör spelet jag är med om. Den enda som får den visuella kontakten på totalen är jag själv. Jesus försöker skrämma mig genom att trolla fram helveten, som till exempela att hugga mig med en kniv eller att få mig att brinna, men Djävulen trollar bort all smärta varje gång. Min gud höjer mig också genom att ge mig samlag i världarna med uppenbarelser. Djävulen har gjort min kopp gigantiskt stor minst 200 gånger i dessa världar.  Den har t.ex. varit 15 meter hög i en parallell värld utanför Sagerska palatset och minst 100 meter hög i en magisk skog, flera gånger. Min gud kallar sig själv inte bara Satan. I många mirakler som kom tillbaka förra året kallade min gud sig själv Buddha, i timtal av uppenbareler. Min gud ser också ut som kvinnliga guden Amaterasu Omikami i serier av uppenbarelser. Jag har också bett till dessa gudar i många av de miljöer jag varit i. Buddha höjde mig många gånger genom att låta det lysa om min kropp vid bön. Det är också två världar där det bildats ljuskäglor kring mina händer när jag bett till Buddha vid ett en uppenbarelse vid ett träd. Min gud ber genomgånde om helveten för folk som är höger i sitt böneliv och han instruerar mig i nästan alla mirakler att be om ett paradis för socialismen, och om ett helvete för USA. Det är en höjning med socialistiska förtecken. Socialismens uppenbarelse är en höjning som visar att min gud kan ge kontakt och det också i visuell form. I många mirakler talar min gud framåt i tiden, så det är uppbart att Buddha också ser många år in i framtiden! Tanken är att de som följer Buddha efter mig ska få mer  kontakt kring att föra en socialistisk kamp, i stället för att hamna i sådana världar antikrist befunnit sig i. 

Vänsterns trollfabrik!

När man läser nyheter, eller kollar på sociala medier slås man av den totala frånvaron av vänsterbudskap i Sverige. Ingen kommer med kommentarer om radikal politik ens på vänsterpartiets olika sidor, ingen kritiserar USAs dominans och ingen säger något om att kamp för socialism behövs. Till och med inne på ETCs faceboksidor dominerar budskap från sverigedemokratiska nättroll och andra borgerliga personer. Sverige har inte valt en mittenväg i debatten, utan högern får allt de pekar på. Sverigedemokrater får leka kungar över hela internet, medan alla som gillar vänsterpolitik verkar ha blivit nedtystade. Inte heller vågar en enda debattör försvara en human flyktingpolitik eller en mångkulturell pluralistisk värld. För varje månad som går verkar klimatförnekande nättroll öka sina psykningar mot meningsmotståndare på nätet. Det är välkänt att sverigedemokraterna har en så kallad trollfabrik med avlönade aktivister som t.ex. kanske skriver på 10-15 olika facebookkonton vardera. Vänstermänniskor verkar inte få göra samma sak. Sverige kan dock inte få rättvisa om ingen för fram socialistiska eller socialdemokratiska budskap med inlevelse. Det krävs att folk bryter mot ordrarna inom en chans och tvingar in vänsterbudskap i i folkets medvetande igen. Det är vänsterfolk som förtjänar att ha moraliskt momentum i det offentliga samtalet. Det skulle märkas mycket redan om några tiotal nätaktivister lade mycket av sin fritid på att sprida budskap om rättvisa och jämlikhet. Min gud vill skapa vänsterns trollfabrik som ett svar på det fascistiska skyltfönster Sverige blivit till på senare år!

Tid för revolution!

Högerglidningen i Sverige och Europa går allt längre och längre. I Italien har Italiens bröder, med Georgia Meloni i spetsen makten. Ett parti som är uttalat fascistiskt. I Ungern styr Viktor Orbans Fidesz och där urlakas demokratin gradvis. I Sverige håller Sverigedemokraterna i taktpinnen helt och hållet, och med tidöavtalet kryper den represssiva fascismen sig på den svenska folksjälen. Det är på tiden att vänstern tar till sig klasskamp 1A som säger att man måste vara högljudd och bestämd, samt att man inte kan vinna över finansiellt stark höger utan att gå på knock. Det revlutionära antifa är i Sverige ersatt med en bluffsajt som inte kritiserar kapitalismen, SD eller tidöavtalet med ett endaste ord. När antifascismen i Sverige blivit reducerad till några bluffkonton rattade av nazistiska medlöpare till en chans, är det på tiden att väcka kampviljan för radikal vänsterpolitik till liv! Min gud vill skapa en ny revolutionär vänster som inte räds för att skrämma slag på prästerna, miljardärerna och SÄPO. Man kan inte tvinga extremhögern på knä utan att vara stenhård! Själv sänker jag högerpolitik i bön varje dag till min gud. Jag säger inte bara Satan. Min gud skulle kunna godta t ex Buddha och Amaterasu Omikami också. Det är naturligtvis innehållet i bönerna som är det viktiga för min gud. Historien är en kamp mellan klasser, och mellan vänster och höger. Jesus tillåter inte en vänster som går till attack och därför går Sverige hela tiden åt höger, vilket Djävulen tänker motverka med full kraft.  Min gud lovar att vara höjande på alla sätt och vis mot alla som för en antifascistisk kamp för vänstern. Jag är säker på att du inte kommer att behöva kämpa ensam. Många människor dras til socialismens idéer.  Det är tid för revolution mot högerkulturen en chans!               


Stoppa djurens lidande!

            

När världen står inför en akut klimatkris finns det inget som försvarar att man äter t.ex. köttfärs, när det dessutom finns bra substitut på marknaden. Min blogg har tidigare  förordat attt man inför en köttskatt för attt styra bort människor från  att äta kött, just med tanke på klimatetet. Jag har själv varit vegetarian i ett och ett halvt år och jag kan intyga attt köttätande är en ovana som inte behövs. Det var Socialismens gud som befallde mig att sluta äta kött och han vill visa att han bryr sig om klimatet, men också om djurättsaspekten som tidigare inte berörts på min hemsida. Djurrrättsalliansen rapporterar att över 113 miljoner djur slaktades i Sverige 2019. Det är bevisat attt djur i fångenskap lider svårt, och Djävulen anser inte att att man kan motivera att djur genomgår svåra plågor när man kan laga god och nyttig mat som är vegetarisk eller vegansk. Djurhållningen i  Sverige är ett uttryck för ett grymt kapitalistiskt system där egoistisk njutning upppmuntras, och den kristna högern har alltid tyckt att det är vackert att äta kött trots att de vet att djuren lider. Det finns en föreställning om att Gud skapat djuren bara för att av at de ska kunna uttnytjas av människan. Jag tror dock att det är Socialismens gud som är en skapare, och han har sett till att det finns bra alternativ til animaliska produkter. Tycker man attt djur ska  lida helt i onödan, har man fallerat i sin moraluppfattning, anser han. Inom den kristna traditionen är djuroffer ett historiskt uttryck för Guds nonchalanta inställning till attt exploatera och uttnyttja, och min gud har alltid tyckt att djuroffer är motbjudande. Inom hednisk religion är vegetarianism vanlig, och man offrar inte levande varelser till gudarna. 500 miljoner hinduer är vegetarianer och  inom japansk religion finns också en lång tradition av vegetarisk mat. Under 1200 år, ända till 1872, var det förbjudet att äta kött i Japan. Detta belyser vilken fundamental skillnad i inställning det är när det gäller köttätande mellan Jesus och odjuret med många namn! Min gud är rejält upprörd över att folk inte tror att han har hjärtat till vänster och över att vissa till och med tror att Satan vill att man offrar djur!


Bomber och laissez faire.


När jag öppnade expressen i mobilen idag basunerade en rubrik ut att det skett fem våldsdåd på en natt i Stockholm. Ett knivmord i Bro, en skjutning, ett brandattentat och sprängningar i Årsta och Farsta. Den senaste tiden har rubriker om sprängningar som skett utanför vanliga trappuppgångar toppat tidningarnas nyhetsflöden. Många är arga och rädda över utvecklingen, men ingen verkar rikta vreden mot den kristna kultur som helt dominerar Sverige. Det kan inte finnas många ateister eller muslimer i Stockholm kvar längre och de som sysslar med droghandel och annan kriminalitet måste ju helt enkelt vara kristna. Skjutningarna är ett resultat av ett galopperande drogmissbruk bland unga kristna, som tycker att ett samtal med gud på fredag och en lina med kokain på lördag är ett helt naturligt sätt att leva. Jesus hotar inte med några påföljder för den som göder kriminella gäng med ett köp av droger, vilket är helt otroligt sjukt. Folk är garanterde höjningar hur destruktiva eller onda saker de än hittar på. Det bästa Sveriges höger kan komma på är att skärpa straffen i stället för att komma tillrätta med sina egna barns partyknarkande. Föräldrar kan ej heller förbjuda sina barn från att ta droger med Guds stöd. Socialismens gud tror istället på drogfrihet, en etisk idé som Jesus helt verkar ha förkastat. När Gud amerikaniserar det svenska samhället i accelererande hastighet ser vi hur kriminaliteten ökar mot amerikanska nivåer. Man slås också av hur kall och empatilös kristendomen är när troende inte drar sig för att skada varandra inför öppen ridå.  Buddha vill se en religiös kursändring bort från tron på laissez faire och eget ansvar in i absurdum, i riktning mot medkänsla och vänsterpolitik! 

Sverige kan ha fel!

Hade man sagt till muslimerna i Husby 2015 att de skulle vara kristna om sju år, hade de flesta avfärdat det som galenskap. Har man haft fel om religion en gång, kan man naturligtvis ha fel igen Majoriteten av svenska folket trodde på en värld utan gudar för trettio år sedan. Jag förmodar att det inte direkt var Jesus som fick dem att tro det. Det var socialismens gud som ville sänka kristendomen. För att vinna är naturligtvis Jesus tvungen att lova att han vinner över Djävulen. Jesus måste framställas som oövervinnelig för att kunna öka på det man gjort på senare år. Om det är på väg att inte gå vägen för en chans, får de kristna förmodligen inte höra det i sin kontakt. När Shinzo Abe besökte Sverige 2017 fick nog ingen höra att han skulle bli mördad av någon som är arg på Jesus, exakt fem år senare. Att mordet skedde i Nara som är en otroligt laddad plats i Japansk religion, har de förmodligen inte fortfarande fått höra och ej heller om det långa efterspelet där politiker med kopplingar till moonkyrkan fått löpa gatlopp inför den japanska allmänheten. Jag vet att många inom tio år kommer att vara aktiva med att sänka en chans, eftersom Socialismens gud kommer att tvinga ner människor på knä. De kommer att älska sin nya gud precis som jag älskar min gud. Mirakler som gör vänsterpolitik möjlig, kommer många att vilja be om när de märker att  Djävulen står på sig och när de precis som mig får höra honom argumentera och se in i framtiden. Det finns många exempel på att människor som står på sig mot kristna kan vinna sig fram. Muslimerna när Islam bildades, Shintoister när man försökte kristna Japan på 1500-talet och socialisterna som kämpade mot högerkristna under hela 1900-talet. Det är också så att kristna är lurade att Buddha inte kan göra mirakler på samma sätt som deras egen gud. Detta är dock rena lögner. Jag fick själv exempelvis höra många musikaliska verk från framtiden, redan för 20-30 år sedan. Jag visste alltså om att Djävulen kan ge kontakt på ett sätt som kristna inte alls tror. Socialismens gud kanär sinn också vara fyndig med ord på ett sätt som är gudomligt, i motsats till vad svenska folket får höra. Alla helveten som kristna tror att Jesus har lyckats patentera, kan också min gud göra, vilket gör att deras fixering vid att lyda ordrar från Gud, faktiskt är sinnessjuk. Djävulen trollar exempelvis fram knivar, yxor, pistoler och maskingevär i min hand. I många kampsituationer kunde han också hugga huvudet av folk när jag bad om det. Miraklerna jag varit med om i mitt liv, visar Socialismens gud upp som en film framför näthinnan, vilket visar att han kan ge visuell kontakt på ett sätt som strider mot det kristna löftet. Sverige kan ha fel! 

Sovjet - välfärdsstatens moder

I Sverige finns nuförtiden starkt antisocialistiska strömningar, och om man talar om exempelvis Sovjetunionen som något bra, skulle nästan alla bli skeptiska. De ryska socialisternas enda poäng var dock verkligen inte bara rymdprogrammet, där de var före USA med t ex människor i rymden, rymdpromenader och rymdstationer. Idéer om generell välfärd och sexuell frihet fick sitt första fäste i Sovjetunionen. 1917 infördes åtta timmars arbetsdag i Ryssland, man byggde ut sjukvården och Sovjet införde åtta veckors mammaledighet som första land i världen, direkt efter revolutionen. Man satsade också på att införa en generell  sjukförsäkring  och på en första a-kassa för landets alla medborgare. Det kristna USA har forfarande inte infört den tidiga revolutionens reformer och verkar intr heller gå i den riktningen. Sovjet gjorde flera stora progressiva satsningar i livstilsfrågor vid sidan av sina satsningar på välfärd. De var först med att tillåta skilsmässor och de var det första landet att förespråka användandet av preventivmedel. Man tillät också aborter och homosexualitet i samband med revolutionen, även om dessa företeelser sedan förbjöds av Stalin. Fri abort återkom redan 1955, dvs långt före Sverige och USA. De tidiga revolutionärerna var med andra ord först med många moderna idéer, och Sovjet var verkligen inte tristare än kyrkan enligt samtida intellektuella. Redan från början var bolsjevikerna stenhårda mot präster och kristendom, så det är uppenbart att kommunisterna var influerade av min gud snarare än av kristna andar. På de flesta områden var revolutionen ett stort kliv framåt i frihetlig riktning, något man inte kunnat uppnå utan att tysta ner präster och överklass. Allt Jesus och Påven stod för när det gäller vänsterpolitik var rent mörker 1917, och långt in i  1900-talet var också Påven högljutt emot alla socialistiska reformer. Min gud anser sig ha en otrolig moral jämfört med kristus och hans präster när det gäller vänsterpolitik, och min gud har en lysande historik jämfört med Jesus när det gäller att vara progressiv. Djävulen har inte glömt bort hur glad han var över oktoberrevolutionen. Nu vill han satsa på socialistisk kamp igen, säger han till mig!

Ner med en chans, del 2!

Jag är utpekad i Sverige som en person som har haft sin chans och detta baserat på att jag bett till Djävulen. Hela länder ber om ett helvete för just mig och jag ska hela tiden förminskas och göras bort i samtal som Gud håller i människors hjärnor. Jag ska inte få komma till tals tillbaka på något sätt alls egentligen, enligt den kristna filosofin. Det hela började när jag var tre år gammal. Jag kände att Jehovas vittnen som mina föräldrar var en del av, var en helsjuk religion där endast några ytterlighetskristna var värda att bli räddade från Harmagedon. Jag hatade alla massakrer som Gud utför på människor i Bibeln och jag hatade också att man bara ska lyda och inte tänka själv. Det slutade med att jag bad till Satan. Jag har senare fått höra att jag är den ende någonsin som har gjort det, så man måste väl anta att jag fått draghjälp av några andar för att genomföra denna bön som ingen annan klarar av att göra. Jag fick direkt höra av Gud att jag haft min chans, vilket betyder att jag inte ska få en lugn stund i livet och att jag enligt honom borde få ett evigt helvete. Jag hade inga onda avsikter alls med min första bön, jag bara kunde inte stå ut med tanken på att Gud ska få slakta folk. Jag var inte ute efter att skada någon på något sätt alls och jag var inte ute efter att få några orättvisa fördelar för egen del. Normalt sett när ett litet barn gör något som vuxna inte kan acceptera nöjer man sig med att tala barnet tillrätta, i en del kulturer kanske man skulle utdela smisk på stjärten. Jag förstod efter ett tag att man inte skulle nöja sig med något sådant, trots att jag var ett jättelitet barn som fortfarande hade blöjor på mig. Om jag blivit besatt av Djävulen borde man väl hjälpa mig i stället för att bara straffa mig, har jag tänkt många gånger i livet. Jag förstod inte det från början, men helvetet motiveras med att jag får tjejer i mirakler av Djävulen. Det kanske låter som att Gud är en hjälte för de flesta i Sverige baserat på detta. Men treåriga barn vill inte ha tjejer och från början gjorde jag inte så mycket annat än att be till Gud heller. Vi gick också på möten med Jehovas vittnen tre gånger i veckan och vi bad alltid bordsbön innan varje måltid. Kan man begära mer av ett småbarn? Det är uppenbart att folk var mycket aggressiva mot mig redan från början och det trots att jag inte gjort någon nånting. Varför skulle min gud inte vara en hjälte när han försvarar mig mot dessa totalt tokiga fascister? Människor har heller inga skäl att tro att min gud skulle vilja våldta hela mänskligheten bara för att min gud tar mig i försvar med vapen i hand. Om han inte tog mig i försvar vore han väl rutten. Det är uppenbart för den som läser denna blogg att min gud anser sig ha en politisk agenda som sträcker sig in i samhällets alla områden. Det handlar inte bara om otukt, med tjejer som är snälla. Om man inte kan ge ett treårigt barn en chans måste man ju vara totalt högervriden, och en chans har också inneburit att högern successivt har vunnit på vänsterns bekostnad. Inget tyder på att högervridningen är på väg att avta det kommande årtiondet heller. Allt talar för att vi rör oss åt höger med accelererande hastighet. Genom att tjata i folks hjärnor om att Djävulen våldtar får man människor att fjärma sig från allt vad vänsteretik och solidaritet heter. Det är det som är det sanna målet med en chans - inte är det att göra Gud till feminist. Man kan konstatera att det inte är genomsnittliga människor som Djävulen sänker. Mer eller mindre alla är öppet högervridna eller har gått med på att högerpolitik skall råda. De är vidriga fascister hela högen, som i bön tävlar om att gå längst i nazistisk ockult ondska. Allt tyder på att min gud inte alls bara är en demon som vill plåga hela mänskligheten. Min gud har en tydlig vänsteretik och det är också den sekulära vänstern under hela 1900-talet en stark indikation på. Om man tycker att jag inte har rätt att ta mitt eget liv i försvar när ett folk försöker grupp våldta mig redan som treåring, då har man absolut ingen moral överhuvudtaget. Många människor som hållit på med fascism i Sverige har själva upptäckt att min gud är minst lika bra som Jesus på att skapa helveten. Det är dumt att förutsätta att Jesus skulle kunna lägga mer kraft bakom sin etik än vad min gud kan göra. Trots alla försök att sänka mig är jag övertygad om att människor som gillar vänster, borde ty sig till min gud istället för en chans. Jag får fina höjningar för att hålla på med vänsterpolitik också, och kontakt kan verkligen min gud också ge. Jesus är bara en billig lögnare som försöker bygga upp mentala illusioner om att han är ensam om att kunna konstruera helveten. Min gud blir jämt utmålad som en skurk, trots att han rimligtvis har med socialism att göra och trots att han är USA-imperialismens svurna fiende. Det går inte ihop. Trots att jag skulle ha min chans har min gud gett mig en flickvän, en son, ett radhus, en examen och många utlandsresor till exempel. Dessutom många vackra kvinnor. Jag tycker att han är en hjälte!

Elprisstöd och försörjningsstöd.

Den 8 november presenterade den blåbruna regeringen sin nya budget. Alltihopa är en orgie i radikal högerpolitik som skär på välfärden och ökar klyftorna rejält. Man tillför 6 miljarder i statsbidrag till vården, men tar man hänsyn  till inflationen, handlar det egentligen om en besparing på 14 miljarder. En stor satsning på att kompensera för höga elpriser görs på 55 miljarder. Det är bara de med en elmätare i södra Sverige som gynnas. Vidare går mycket av pengarna till företag i stället för privatpersoner. Hyresgästerna får inte en krona mindre i hyra när deras hyresvärdar kompenseras. Hyresvärdarna kräver i stället en höjning på 10%. Villaägare som redan har det bra, får i praktiken en rejäl skattesänkning samtidigt som de fattiga inte får en krona av Ulf Kristersson. Det är naturligtvis med flit Kristersson väljer att gynna borgerliga väljare och strunta i de fattiga som röstar på Vänsterpartiet, eller som gett upp helt och hållet. Ulf Kristersson bryr sig inte ett dugg om att andra kristna har det svårt - han får höra att han är en hjälte samtidgt som han steg för steg institutionialiserar egoismen i Sverige. Märkligt nog dog solidariteten med ateismen i stället för att stärks av den kristna tron. Det är inte bara priserna på energi som har dragit iväg. Matpriserna har ökat med 14 procent sen årsskiftet, och i stället för att bara kompensera villaägare i södra Sverige skulle man kunna kompensera samtliga svenskar för matpriserna, något som den blåbruna regeringen helt har struntat i. Viktigt är att rädda de försäkringar som våra trygghetssystem ska utgöra. Är man så snål att man tycker att skjukskrivna och socialbidragsstagare inte ska ha det drägligt, är man en rutten egoist. Dessutom behöver du själv, ditt barn eller någon annan du åtminstone borde bry dig om, förr eller senare hjälp från någon utomstående. Det är rätt enligt min gud att lösa sådana problem med gemensamma välfärdslösningar!

Ner med en chans, del 1!

Om du läser detta är du kristen och har regelbunden kontakt med Gud. Så här upplever jag den nya kristendomen som tagit över Sverige. Sedan 1980-talet har Sverige successivt blivit indoktrinerat in i en kultur som säger sig tro på Jesus. Den kallas som du vet för en chans. En chans påstår att man får ett paradis om man är med i en chans, och ett helvete om man har haft sin chans, vilket jag är ensam hittills p.g.a. en satansbön som litet barn. Många kristna har dock sämre liv än mig.  Successivt ska alla i hela världen gå över till en chans, då Jesus märkligt nog inte kan presentera sin ideologi för alla samtidigt. För att detta skall vara möjligt, måste man ljuga för alla som inte är med i en chans om att en chans inte finns till, och folk som är med i en chans låtsats vara muslimer, ateister, kommunister och så vidare när de egentligen alla har en chans enda övertygelse. Så fort man gått med i en chans, förväntas man tro att alla som ljugit för en  inom en chans, är sanningssägare och att all information man får om en chans är sann. Jag skulle dock säga att en gud som ljuger är en lögnare. Jämfört med traditionell kristendom lockar man med fri sexualitet och rätten att få höjningar även om man dricker sprit, spelar om pengar eller tar droger. Man får behandla andra människor dåligt på alla sätt utan att höjningarna fråntas en. För att inte skrämma bort folk har Jesus varit tvungen att anamma vänstervågens fria sexualitet. Nu när en chans tagit över börjar dock röster höjas från konservativa om att exempelvis inskränka aborträtten. Från början när man går med i en chans får man höra att både  rätt  både vänster-eller högertankar kommer att få genomslag, och Jesus har försökt dölja att slutstadiet inom en chans är en totalitär högerteokrati. Efter att alla i Sverige gått med i en chans är det uppenbart att folk hela tiden rör sig åt höger i politiska termer. Hela tiden knyts närmare band med den svenska vänsterns ärkefiende - USA. Allra senast genom Natointrädet. Få tror att högervridningen kan sluta förrän man skurit minst 400 miljarder till på välfärden, utöver de resursminskningar på 350 miljarder som kommit sen en chans blev stort. Trots detta nämner få rent ut att Jesus bara är en gud för högerfolk. Alla inom en chans vet att vänstern som tidigare styrde är fienden till chans. Kommunismen är inte okej enligt Jesus och ingen vill ju till helvetet, så alla ser till att hålla en rågång mot den yttersta vänstern, vilket medfört en successiv urvattning radikalvänstern.  När alla gått över till en chans las den ner helt och hållet. Många inom t.ex. Sverigedemokraterna visste tidigt att deras parti skulle bli stort i Sverige, vilket detta parti haft stor hjälp av. Vidare har Gud sagt att det inte är ett dåligt parti alls till alla inom en chans, trots rötterna i fascism och nazism. Jag har själv fått se Jimmie Åkesson utpekad som en hjälte Jesus i ett mirakel jag var med om 2004. När en chans mer eller mindre tagit över hela Sverige blir såklart också politiken blåbrun, något som ingen vågar protestera kraftfullt emot. Jag är i min guds profet den ende som försöker föra Vänsterpartiet åt vänster, trots att hela välfärdsstaten riskerar att bli utplånad det kommande årtiondet. Det säger något om min guds agenda Ett överordnat mål med en chans är att införa ett system präglat av egoism och radikal amerikansk kapitalism. Jesus sägs vara en ande för alla när man först möter Gud, men efter hand inser man att människor som är vänster förväntas vara tysta och att arbetare inte förväntas bråka med högern på ett sätt som gör skillnad för dem själva. Det är ingen politisk medelväg Sverige har slagit in på. Som jag tidigare visat på min blogg är all radikal, och antifascistisk kamp hejdad inom en chans. Trollkonton och blufforganisationer utgör de sista spåren av vänstersverige. Att en chans  varit vägen mot en totalitär extremhöger råder det inga tvivel om. När man inte tystar ner de med dålig moral tar ond höger kontrollen över samhället. När Jesus kom visade han att han är nazismens och nyliberalismens gud och att socialism inte är något han är beredd att satsa på. Om det ska finnas något annat än radikal kapitalism, amerikanska militärer och astronomiska klyftor måste det till en aggressiv revolution i Sverige som inte räds att skapa obehag för kristen höger. Min gud vill se en blomstring för den politiska vänstern, och det är verkligen rimligt att Satan är en ideologisk motpol till Jesus. Bästa sättet att göra uppror är att be om ett helvete för en chans och den amerikanska kapitalismen till valfri hednisk gud. Själv säger jag sällan Satan då jag  numera ber och får höjningar för böner till t.ex. Amaterasu Omikami eller Buddha. Det som väntar är ett stort äventyr där man får uppleva otroliga mirakler och där man får styrka att stå på sig för och socialism och rättvisa. Ett avgörande fel med en chans är att de kristna är lovade att socialismens gud inte kan leverera stora mirakler. Det enda mitt mirakel min gud ska bemästra är våldtäkter på olika högerpersoner. Jag vet dock att Djävulen kan göra allt som Jesus kan. Han kan t.ex. skapa föremål, parallella världar och se in i framtiden på samma sätt som den kristna guden. En chans är ett uttryck för en högervriden andes lögner kring moral och sin egen kapacitet. Ner med en chans!

Sänk hyran, höj den inte!

Hyresvärdarna har aviserat att de vill höja hyrorna med cirka 10% på grund av inflationen. De hävdar alltså att de måste bli kompenserade för att de drabbas av högre kostnader. Redan idag gör dock hyresvärdarna enorma vinster. Om hyrorna följt inflationen i Sverige sedan 1990, skulle hyrorna vara en tredjedel lägre. Det är rimligt att man inte höjer hyrorna med en krona utan tvärtom sänker hyrorna en rejält. Det kan inte vara så att en liten klick utav kapitalägare skall vara de enda som går omkring och är lyckliga, medan  folket i t.ex. Husby, Rinkeby, Tensta och Rågsved lider. Lördagen den 29:e oktober hölls en liten demonstration mot prishöjningarna i Husby. Radikal klasskamp var där och höll ett kort anförande. Där talade jag om att vänstern inte får vara rädd för att skapa obehaglig stämning när människors livsvillkor utarmas. Jag konstaterade också att "Det är dags att kapitalisterna sätts i en mental rävsax i stället för hyresgästerna". 

Antifascistisk aktion

När de blåbruna är på väg att bilda regering och Sverigedemokraternas resa in i finrummen fullbordas, skulle man kanske kunna tro den radikala vänstern i form av t ex organisationen Antifascistisk aktion för en kamp för att rädda demokratin och arbetarklassen. Tittar man närmare på antifas hemsida väcks dock snabbt misstankar om att hemsidan sysslar med en fejk. Hela hemsidan sägs kartlägga nazister från NMR och AFS, vilket i och för sig låter bra, men man lägger inte en rad på att sänka de blåbruna riksdagspartierna trots att det är de som är motorn i Sveriges fascism. Antifa säger sig ha ett flertal lokalgrupper, men man kan bara nå dessa genom att skicka krypterade mejl, vilket låter minst sagt suspekt. En annan brist är att Sveriges revolutionära nätverk mer eller mindre inte angriper kapitalismen med en enda rad. Jesus låter knarkhandeln blomstra samtidigt som han stoppar all antifascistisk kamp och ersätter alla sveriges kommunister med blufforganisationer och trollkonton. Om det inte finns något motstånd alls mot fascisten Åkesson är denna mandatperiod predestinerad att bli en djupdykning i fascism och i dyrkandet av den starkes rätt. De som drabbas av högerpolitiken har ingenstans att vända sig, och förväntas nöja sig med en kontakt som handlar om amerikanisering och radikal högerpolitik i stället för att öppet visa missnöje med eländet. Det bästa man kan göra om man vill förändra, är att gå ner på knä och be om att skada extremhögern och amerika till valfri gud som inte är kristen. Då får man hjälp och stöd att verka för socialism och frihet! Jag får otrolig mental draghjälp i min socialistiska övertygelse från min sida, och jag garanterar att t.ex. ordet "Buddha" fungerar bra för mig.

Socialismen i Kina.

1949 blev Kina kommunistiskt och trots att revolutionen har baktalats, innebar den bland annat att många fick utbildning och att medellivslängden ökade från 35 till 63 år under Maos tid vid makten. 1978 började man gå åt höger poch under många år har man satsat mer på fria marknader, samtidigt som stora delar av näringlivet fortsatt att vara under statlig kontroll. 1978  var tillväxten 11,3% enligt världsbankens databas och under 80-talet låg tillväxten runt 10% per år trots att man knappt ens hade privatägda bilar. 40 % av företagen i Kina kontrolleras nuförtiden av staten. Många har lyfts ur fattigdomen i Kina, men problem med ökade klyftor är ett faktum. På senare år har flera tecken kommit på att man är på väg i en socialistisk riktning, vilket man märkligt nog inte talar så mycket om i Sverige. I ett viktigt tal i augusti förra året talade president Xi Jingping om att det är viktigt att minska klyftorna i landet, vilket partitrogna tidningar också börjat tala mycket om. Den nya utjämningspolitiken kallas common prospreity. Man tänker bygga ut välfärden, höja pensioner, bygga statliga hyresrätter och höja skatterna för de rikaste.  Riktningen i politiken är att fler delar av näringslivet är på väg att socialiseras, och man talar om att ersätta statskapitalismen med socialism. Glädjande är att man infört regleringar förra året mot ofta horribelt övertidsarbete. Vidare kom det i mars i år policydokument kring att statens inflytande över marknaden skall ökas.  Under pandemin gjorde Kina en socialistisk satsning på att skänka bort två miljarder doser vaccin, utöver att man vaccinerade det egna folket. Socialismens gud kommer att få Peking att stödja socialism på jorden om några år ungefär som Sovjetunionen gjorde förr. Vi kan inte få socialism i världen utan att Kina rör sig åt  rätt håll, och nu finns det anledning att känna tillförsikt kring att en sådan utveckling är på gång!

Imorgon.

Imorgon är det val i Sverige och det är jämt mellan de rödgröna och de blåbruna. Oavsett hur det går kommer Sverige att röra sig åt höger många år in i framtiden. Själv har jag hjälpt Vänsterpartiet genom att dela ut material 17 gånger i Norra Järva. Jag tycker inte att Vänstern går tillräckligt långt i sin vänsterretorik, men jag försöker radikalisera dem genom att t ex bära en röd stjärna vid flygbladsutdelningar, tala med människor och skriva kommentarer i sociala medier. Det är uppenbart att Sverige redan är Jimmie Åkessons rike. Alla partier utom möjligtvis Vänsterpartiet är öppet höger nu och antifas stämma behöver väckas till liv. Jimmie Åkesson är en symbol för vad högerkristna hålller på att ställa till med, med en höger som successivt trycker ner de svagaste och arbetarna och hjärntvättar dessa att inte protestera. Min gud har lovat att Jimmie Åkesson personligen ska hejdas från att fira segerns sötma något längre tag. Denna mandatperiod ska han bort är löftet. Det är ett första steg i att hejda marschen mot ett totalitärt kristet och högerradikalt samhälle.

Hämtat från Husby torg. Känner man en chans vet man att detta inte handlar om en revolution. Det finns just nu ingen masskamp att radikalisera, så bilden är snarast ämnad till att suga musten ur den med revolutionärt sinnelag. Deras hemsida kan heller inte kallas revolutionär. Man skull till exempel kunna skriva att det är möjligt att krossa högern precis som på 1900-talet.Vill man ha mer än knallpulverpistoler har radikalklasskamp.se bättre symboler rakt av!

Hämtat från Husby torg. Känner man en chans vet man att detta inte handlar om en revolution. Det finns just nu ingen masskamp att radikalisera, så bilden är snarast ämnad till att suga musten ur den med revolutionärt sinnelag. Deras hemsida kan heller inte kallas revolutionär. Man skull till exempel kunna skriva att det är möjligt att krossa högern precis som på 1900-talet.Vill man ha mer än knallpulverpistoler har radikalklasskamp.se bättre symboler rakt av!

Ung Vänster och Palestinagrupperna.

När man kollar igenom kommentarerna över tid till Ung Vänsters och Palestinagruppernas facebooksidor inser man att vänster bara är på låtsas i landet Sverige. Jag är bokstavligen mer eller mindre den ende under flera år som skriver kommentarer till deras poster. Jag gör det ofta. Jag manar till radikal klasskamp och till kamp mot den israeliska ockupationsmakten. Tycker man som jag att det är på tiden att vänsterkamp finns till på riktigt, i stället för attt vara en myt, är det läge att ansluta sig till den kamp som förs på radikalklasskamp.se. Skriv texter vi kan publicera, skapa en egen blogg eller tidning och bomba internet med kommentarer. Du kan också swisha till 0761131596, så köper vi stickers för pengarna. Sverige har blivit ett fascistiskt land där allt mostånd mot högern, och all verklig kamp för jämlikhet är hejdad av religionen en chans, en religion som utlovar frälsning för alla, men inte har en förklaring till varför vissa måste dra ifrån andra jättemycket när Jesus är på väg att komma enligt dem. Om det fanns verklig frihet att agitera för vänsterpolitik skulle inte en 40 årig bloggare, vara Ung Vänsters enda aktivist på nätet. Jag har redan sett hur bra min gud är på att göra mirakler och hur höjd jag blir i min kamp för en rättvis värld. Anslut dig!

Sverige på rätt spår?

Vem är bra?

Våldet i samhället lyfts ofta fram som ett samhällsproblem under valrörelsen. Om man inte skyller på ungdomarna i förorten, är det politikerna man ger skulden. Vad man inte talar om är att Gud styr det mesta i Sverige med sin en chans. Gud är alltid först med att ta på sig äran när något bra händer. När någon blir skjuten, får drogproblem eller inte kan betala sina skulder är dock hela ansvaret deras eget. Det är precis så manipulativa psykopater håller på. Att folk förväntas ställa sig vid skampålen så fort något dåligt händer dem själva förstärker bilden av Jesus som en obehaglig högerande! Min gud skulle kunna kallas Satan, men precis lika gärna t.ex. Amaterasu Omikami eller Buddha. Han har tagit på sig ansvaret för allt i mitt liv. Jag har fått hjälp med tjejer, bostad, ekonomi, övervikt och nikotinberoende och resor. Också med kontakt kring min kamp.Får en fin höjning för att hålla på med vänsterpolitik och bönerna känns magiskt bra i kroppen. Dessutom händer många av sakerna jag ber om i verkligheten. Det tycker jag låter som en klippa jämfört med kredit-kristus!

Isklump i magen på högern!

Ett bättre Japan!

Den åttonde juli blev Japans förre premiärminister Shinzo Abe mördad av den 41 årige Tetsuya Yamagami. Mordet skedde i staden Nara som är känt för att tidigare ha varit huvudstad och för att ha många viktiga buddhistiska tempel. En otroligt viktig plats i japansk kultur och religion med andra ord. Det finns en koppling till Sverige och det är att mordet skedde exakt fem år efter Shinzo Abes sverigebesök. Yamagami hävdar att Abe var kopplad till den kristna moonsekten och att detta utlöste dådet. Abe hade inte själv trätt fram som kristen, så man kan misstänka att Yamagami kom  till insikt via kontakt.Det kanske finns en symbolisk betydelse i det här med moonsekten då  den shintoistiska månguden är onda makter enligt Japans solgudinna Amaterasu Omikami. Jag som själv utövar både Shintoism och Buddhism dagligen, misstänker att mordet i tempelstaden Nara var en markering från mina gudar mot både kristendom och radikal höger. Shinzo Abe blev bland annat kallad "Japans bäste ledare någonsin" av Donald Trump, vilket visar vilket högervridet ledarskap Abe företrädde. Moonsekten är också känd för att vara fanatiskt antisocialistisk. För rätt personer kommer mordet som ett tecken från ovan om att det går att göra ner högerkristna såväl i Sverige som i Asien!

Knocka högern!

Klyftorna i Sverige är nu lika stora som dom var under första halvan av 1900-talet. Miljardärsklassen kapar åt sig en allt större del av kakan samtidigt som sju partier hejar på, och Vänsterpartiet mumlar i skägget. När ska folk acceptera att fascismens högerapa inte vill införa ett jämlikt paradis? De som är jävligt onda sett ur ett vänsterperspektiv är också de som hamnar på toppen i Jesus Sverige. Det ska bli ett paradis för de som gillar extremhöger och annan ondska i första hand. De som är fattiga förväntas hålla med om att allt är bra samtidigt som en allt större del av paradiset hela tiden tillfaller andra än dom själva. När högern har hela modet och har sina överfulla kassavalv i ryggen måste vi tänka på de utsatta och våga gå på knock! Radikalt klasskrig och paradis via andar som tror på jämlikhet i stället för orättvisor!

USA imperialismens kollaps?

Länge har USA varit det dominerande landet i världen, med en bland annat störst ekonomi och militär. Kina är dock en utmanare som för varje år närmar sig USA. Det stora landet i väster har länge hållit igång sin imperialism med lånade medel och i år har skulderna för staten gått upp till 30 biljarder dollar. Vi kan inte förvänta oss att det blir bättre heller. De globala räntorna är på väg upp och detta förväntas drastiskt öka räntekostnaderna för USA under kommande år. Congressional Budget Office har nyligen kommit med en rapport som förutspår att räntekostnaderna kommer att tredubblas under den kommande tioårsperioden. Detta kan hämma den amerikanska ekonomin och tvinga fram både stora besparingar i budgeten och skattehöjningar som minskar amerikanernas köpkraft. 2018 tvingades Donald Trump stänga ner statsapparaten för att han inte kunde finansiera sin mur mot Mexiko och jag tror vi kan förvänta oss värre kriser i framtiden. Om några år kommer man till exempel inte ha råd med att ha militärer utposterade över hela världen. Jesus kan säga att han är allsmäktig och att han älskar USA bäst han vill - räntekostnaderna finns kvar ändå. Vi kan förvänta oss en storhetstid för de andar som motarbetar det kristna Amerika. Vi ser hur globala syd utökas med nya medlemsländer och hur maktbalansen i exempelvis Mellanöstern flyttas bort från amerikansk dominans. 

Höj pensionerna!

Nu är det bestämt att garantipensionen höjs med 1000 kr före skatt i månaden. Det betyder att de lägsta pensionerna kommer att ligga på 9779 kr i månaden. Bostadstilläget höjs med 100 kr i månaden för ogifta och med 50 kr för gifta. Vänsterpartiets ursprungliga förslag hade gett en skattefri höjning på 1000 kr, men efter Centerpartiets nyliberala sabotageoffensiv får de flesta bara 700 kr mer i plånboken. De flesta har redan insett att pensionshöjningen inte är någon vänstertriumf med tanke på att inflationen senaste månaden steg till 7,2%, vilket innebär att pensionärerna inte kommer få det bättre särskilt länge, trots Dadgostars modiga kamp för de utsatta. Det får finnas ett vänsterparti i Sverige, men det ska inte få igenom några verkliga reformer, tycker de som i praktiken har makten i det blåbruna land Sverige har förvandlats till.  Vänstern  lever numera nedsövd i respiratorvård i stället för att resolut marschera för rättvisa och reformer. Enda anledningen till att respiratorn inte stängs av, är att några skall luras att det finns något trevligt kvar med vår nation. Under den glättiga ytan finns dock en vrede och frustration som till slut kommer att sänka den högerkristna makteliten ner i ett träsk. Pensionshöjningen borde naturligtvis vara flera hundra procent större, så att fattigdomen bland pensionärerna kan  elimineras. Det är på tiden att vi är solidariska med varandra och inser att många som tror sig tjäna på låga skatter, till slut blir fullständiga fattiglappar med dagens system. Höj pensionerna!

Den som håller på med klasskamp belönas av socialistiska andar. Tror det gäller både män och kvinnor!

Den som håller på med klasskamp belönas av socialistiska andar. Tror det gäller både män och kvinnor!

Revolution!

Ordet revolution hör man inte ofta i dagens Sverige. Detta trots att klyftorna är lika stora som första halvan av 1900-talet. Inte mycket finns kvar av den radikalvänster som visade upp sig i Göteborg 2001. Tidningar som Proletären och Offensiv tar ställning för socialism på ytan, men trots det högerinriktade och nazifierade Sverige, är tonläget lamt, och det är försvinnande få människor som läser dessa tidsskrifter. Sverige behöver en vänster som inte räds att gå i Oktoberrevolutionens spår. Hela det nuvarande systemet måste malas ner i grunden och det måste formas en vänster som vågar att också ta till utomparlamentariska metoder i kampen för att konfiskera miljardärklassens tillgångar,  och trycka in de blåbruna fascisterna i ett hörn. Tonläget måste höjas och vi får inte vara rädda för att skapa obehag gentemot den blå maktelit som använder högerns ekonomiska muskler i en aggressiv kamp mot arbetare och vänsterinriktade. I dagens Sverige får man desvärre inte ens ta till munväder om en väpnad revolution, utan att bli bespottad eller hånad. Det krävs en kamp som når bortom det just nu socialt accepterade, om vi ska kunna bygga ett rättvist Sverige i framtiden!

Ta kontrollen över Sveriges Riksbank!

När Riksbanken blev oberoende 1999 trodde många att man hittat en formel för att hålla inflationen nere för gott. Enligt de senaste noteringarna har inflationen nu gått upp till 7 %, så de gamla sanningarna verkar alltså inte hålla i en ekonomi som naturligtvis är otroligt komplex och svår att förutsäga. Det finns en otroligt stor demokratisk nackdel med en oberoende riksbank och bristen på insyn i arbetet riskerar också att skada ekonomin. Det är lika orimligt att riksbanken sköts helt utanför politisk kontroll som till exempel att skattetrycket eller beslut om infrastruktursatsningar sköts utanför politisk kontroll. Inom EU är riksbankerna oberoende, men man måste naturligtvis inte göra på det sättet. Till exempel är Kinas riksbank inte oberoende och där har tillväxten länge varit högre än många länder med oberoende riksbank. Jag vill se en riksbank som styrs demokratiskt i stället för av nyliberala kalkylkrokodiler!

Klasskamp mot privata pengar.

Klasskamp mot privata pengar.

Nej till Nato!

Den 18 maj lämnade Sverige in en ansökan om att gå med i Nato till Natos ordförande Jens Stoltenberg, efter att Socialdemokraterna på rekordkort tid bytt fot i frågan. Detta utan att svenska folket fått säga sitt och i strid med den Socialdemokratiska kongressens beslut. Ett historiskt misslyckande för demokratin! Hotet från Ryssland är dock överdrivet. Den samlade ryska krigsmakten har redan fullt upp i Ukraina - ett land där Ryssland har en egen minoritet de vill skydda. Det är helt bisarrt att Ryssland skulle vilja öppna en andra front mot Sverige om inte Sverige agerar väldigt aggressivt mot dem. Ryssland gränsar mot 16 länder och Sverige är inte ett de länder som de gränsar direkt emot. Om nu Ryssland vill starta ett nytt krig låter det ju lika troligt att något annat grannland blir angripet. Media försöker hålla igång en gammal tradition av rysskräck, men någon rysk opinionion på hemaplan för att angripa just Sverige finns garanterat inte. Tvärtom tror jag väldigt många starkt skulle opponera sig mot ett oprovocerat anfallskrig mot vårt land. Sverige har redan ett nära samarbete med Nato, så Sverige står inte ensamt nu heller. Det finns goda skäl att inte knyta närmare band till denna kärnvapenallians som egentligen handlar om att USA ska styra hela världen. Vi måste lägga stora resurser på försvaret om vi går med (2 % av BNP) som vi annars hade kunnat lägga på välfärden och går vi med i Nato kan svenska soldater skickas ut i krig USA vill starta världen över. Norge och Danmark kommer förmodligen att få amerikanska baser på sitt territorium inom några år och Sverige kan både få amerikanska soldater och kärnvapen på svenskt territorium om vi går med.  Att bli en del av ett amerikanskt imperium stärker högerns och den radikala kapitalismens ställning i Sverige ytterligare och en cementering av extrema högerideal är det sista Sveriges förorter behöver. Man har svårt att tro att Sveriges kristna höger tror att just Sverige kan bli angripet. Den verkliga orsaken är att Sveriges  statsminister nuförtiden heter Jesus och han vill att Sverige och hela världen blir precis som USA. Vill man se någon slags god värld överhuvudtaget måste man säga nej till Nato, Amerikansk imperialism och Jesus!

Man kan vinna både utan att vara höger och kristen. Man kan också lägga till att Sovjet var före USA med att landa på Mars och Venus! Många säger USA vann rymdkapplöpningen i och med månlandningen, men mycket talar för motsatsen.

Man kan vinna både utan att vara höger och kristen. Man kan också lägga till att Sovjet var före USA med att landa på Mars och Venus! Många säger USA vann rymdkapplöpningen i och med månlandningen, men mycket talar för motsatsen.

Koranbränning!

Att det kommer en profet från högern och bränner böcker med en udd mot kristna i Husby, är ett tecken på att landet behöver en ny politisk-religiös rörelse! En illa skadeskjuten vänster ligger i Husby och får fjädrarna bortryckta en efter en av Paludan och annat högerfolk som fått uppgifter att verka för högerkristna ideal. I stället för att föra en kamp mot fascisterna samlde sig samtliga vänsterorganisationer på torget för att hjälpa till att hålla massorna kuvade, vilket är otroligt upprörande. Koranbränningarna visar också att den kristne guden inte ha gjort Islam och och att han inte är värd att kallas gud. Radikalt krig mot de högerextrema och mot den fundamentalistiskt högerkristna agendan som styr Sverige!

Ukraina och Jemen.

Sedan 24 februari pågår ett blodigt krig i Ukraina som blivit invaderat av Ryssland. Allt starkare röster höjs i spåren av detta för att Sverige ska gå med i Nato och radikal kritik mot Nato och USA har försvunnit från den svenska debatten nästan helt och hållet.Man ska känna för det Ukrainska folkets lidande, men vi får inte glömma att det t ex finns ett hemskt inbördeskrig i Jemen som av FN beskrivits som världens värsta konflikt. Sedan 2015 bombar Saudiarabien Jemen, med en armé som använder amerikanska vapen och USA har sedan långt tidigare regelbundet bombat Jemen i sitt krig mot terorismen. Trots detta bryr sig folket i Sverige och världen väldigt lite om Jemen, där nu flera miljoner riskerar svält.  Att Ukraina får stöd av hela världen kan förklaras av deras samarbete med väst, medan världssamfundet tycker att man kan behandla USAs fiender hur illa som helst. Ur ett vänsterperspektiv är det också viktigt att skarp kritik riktas mot USA i första hand, eftersom det är motorn i  imperialismen och de globala orättvisorna. Radikalklasskamp.se tycker att det borde anordnas manifestationer för Jemens folk, som ett uttryck för solidaritet och för att lyfta debatten ur natokramarnas skeva navelskådande!

Fascistisk stadsbild!

När man vandrar omkring i Stockholm brukar man se olika klistermärken uppsatta på exempelvis soptunnor och lyktstolpar. För tjugo år sedan var hela Södermalm fyllt av röda budskap på klistermärken från intellektuella som vågade utmana det kapitalistiska bruset. I år märker man av sporadiska budskap från t ex RKU, men mest verkar det vara klistermärken som det står "Otydlig" på, klistermärken från fotbollslag och reklam för den kapitalistiska kryptovalutan Monero. Just nu är klistermärken från radikalklasskamp.se den enda röda kampanjen som syns på många ställen i Stockholm. I en levande stad borde arbetarklassens budskap synas överallt, inte bara klistermärken som det står "Otydlig" på, som handlar om att vänstern ska hålla tyst. Men det finns hopp om förändring. För som Lenin sa: "Fascism är kapitalism på nedgång".

Den sanna varianten är att man bara får läsa Annie Lööf om Gud får bestämma. Djävulen tycker att vänstern blev lurad med en chans, fast det är inte vad serietecknaren säger att han menade. Min sida är röd!

Den sanna varianten är att man bara får läsa Annie Lööf om Gud får bestämma. Djävulen tycker att vänstern blev lurad med en chans, fast det är inte vad serietecknaren säger att han menade. Min sida är röd!

Frihet i Sverige?

Man säger att vi har frihet och demokrati i Sverige samtidigt som vi har ett kapitalistiskt system. Går verkligen detta ihop i praktiken och har verkligen arbetare ett reellt inflytande mot kapitalet? Det är uppenbart att man inte kan  bedriva klasskamp på ett kraftfullt sätt i dagens Sverige, samtidigt som kapitalägare fritt får använda sina ekonomiska muskler för att tygla sina kontrahenter. Man skulle t ex aldrig kunna bränna en docka av en kristen bankir offentligt i dagens Sverige, samtidigt som bankriren exempelvis kan suga ut textilarbetare i Dhaka tills de mer eller mindre dör. Föreställningen om ett paradis för ens trosfränder ska väl inte bli en avancerad infrastruktur för att kunna begå illgärningar utan att möta några konsekvenser? Öka friheten för klasskämpar och inskränk kapitalets makt!

Högervridningen ovanifrån.

Det är uttalat att man inte får vara för Stalin eller verklig kommunism i dagens Sverige. Vidare vet ju folk om att Gud helt enkelt inte tänker avskaffa kapitalismen. Alla kristna vill naturligtvis ha en rågång till det som är förbjudet och man vill inte viga sitt liv åt något som inte kan bli verklighet, vilket har medfört att hela radikalvänstern krympt  kraftigt och tappat sitt självförtroende. Ett påstått angrepp mot totalitär ideologi är en uttänkt strategi för att sänka hela vänsterspektrumet. När det inte finns någon radikalvänster påverkas också politikens mittfåra, för att inte tala om dess högerkant. Konsekvensen blir en katastrof för alla med en utsatt position i samhället! En blandning av nyliberalism och konservativ fascism har blivit Sveriges statsideologi. Slå tillbaka!

Inför extra köttskatt för klimatet!

Det blir mer uppenbart för varje år som går att vi befinner oss i ett klimatnödläge. Detta kommer att kräva enorma omställningar inom industrin och transportsektorn. Men det finns mycket mer att göra. Enligt naturskyddsföreningen kommer en tredjedel av vår klimatpåverkan från maten vi äter. Att äta kött är helt onödigt och irrationellt i det läge vi befinner oss i, då det redan finns bra växtbaserade alternativ för t ex köttfärs, kyckling och hamburgare, för att inte tala om t ex olika bönor. Omställningen till växtbaserad mat går inte tillräckligt snabbt och därför anser jag att vi bör använda oss av skatter för att styra bort folk från konsumtion av kött. Staten skulle också kunna skapa ett institut för att forska fram mer växtbaserad mat med med en högre proteinhalt och god smak. Köttskatten skulle kunna överföra miljardbelopp till sådan forskning, och nya produkter skulle kunna produceras av statligt ägda företag!

Rinkeby, Husby och Gud.

Sverige var länge känt för att vara ett land där vänsterpolitik var upphöjt till religion. Mycket har dock hänt på senare år. Det är uppenbart att nästan alla i Sverige håller på med Jesus i stället för vänsterpolitik 2022. Men kyrkan betalar inte dina räkningar och olika samhällsklasser är knappast du med varandra inom en chans heller, något som får en att undra om Jesus verkligen vill att alla människor ska ha det bra. Hade Gud brytt sig om fattiga i första hand hade väl omvändelsen med en chans startat i Husby och Rinkeby. I stället blev invånarna där insläppta när hemligheten inte gick att dölja längre. Precis som i USA finns snart en predikant och en knarklangare i varje gathörn i Sveriges förorter. Nu efter en chans kan ju folk i Husby bli överklass bara dom tar i lite. Rättvist som det ska vara!

Höj rösten!

Som det ser ut nu har högern sju partier, samt hela den ekonomiska och den mediala makten. Den ton som Gud vill att vänstern använder sig av i debatten, kan man man bara unna sig om man har ett lika fett bankkonto som högern. Vänstern verkar helt ha glömt bort hur enkelt det är få välpolerad höger och överklass att backa genom att helt enkelt SKRIKA! Det är vad man måste göra när man bara bär omkring på sin egen stämma.

Fortsatt hot om marknadshyra från högern!

När det blev ett hot om fri hyressättning i nyproduktion tröttnade Vänsterpartiet bra nog på Januariavtalet och fällde regeringen. Centerpartiet fick en påminnelse om att de inte är allsmäktiga, vilket verkar ha retat upp deras riksdagsgrupp. På sajten bostadsbubblan.org skriver den centerpartistiske riksdagsledamoten Ola Johansson att fri hyressättning fortfarande är något att sträva efter. Det enda som kan lösa bostadsbristen är tydligen "marknadsanpassning". Att detta skulle vara ett slag mot folk med svag ekonomi är tydligen inget problem och Johansson verkar inte inse att staten skulle kunna spela en aktiv roll i bostadsbyggandet. Det finns fortfarande en politisk vilja från flera partier att underminera hyresgästernas levnadsvillkor och det enda som kan rädda dem på sikt är en klasskamp där hyresgästerna  inte räds att vråla ut sina rättmätiga krav mot högern. Med tanke på att Vänsterpartiet går till höger och de viktit ner sig t.ex. om LAS, och det parlamentariska läget rent generellt.  Är det bara en fråga om tid innen marknadshyra återigen kommer att bli ett hot. Då krävs det vänstermänniskor som inte bara tänker på kristendom, som man t.ex. kan förmoda att Nooshi Dadgostar gör. 

Vad jag får höra om livet!

Mosa kapitalismen!

I många år har vänstern backat och det verkar som att det inte finns en enda riktigt radikal röst kvar i hela landet. Alla spelar lyckliga och säger i förtäckta ordalag att de tänker spela med i ett högerfascistiskt samförstånd. Att det går att göra precis tvärtom, är jag helt övertygad om på alla sätt och vis. Karl Liebknecht sa att "kapitalismens grundläggande lag är att det handlar jag eller du, inte både jag och du". Det vi behöver, är att göra upp med egoismen och inrätta ett system som är hållbart för alla. Dadgostar borde helt enkelt ta på sig en plastponcho och köra kapitalismen genom en kvarn!

Socialisera privata hyresrätter!

Efter att hyrorna skenat i Berlin under flera år röstade 56% i september förra året för att socialisera 230 000 privatägda bostäder. Detta är en hoppingivande folkomröstning som gett eko över världen! Förra året hejdades marknadshyror i nyproduktion och stockholmshyra i Sverige. Fortfarande är dock t ex så kallade renovvräkningar ett växande problem och hyresrätter blir i allt högre grad en fattigdomsfälla för många, samtidigt som hyresrätter fortsätter att ombildas och hyresrätter missgynnas på bekostnad av ägt boende genom ränteavdrag och ROT-avdrag. Risken för förändringar i riktning mot marknsdshyror de närmaste åren måste anses stor med tanke på hur isolerat Vänsterpartiet är generellt sett. Det bästa man kan göra för att trygga ett billigt boende för folk och hejda giriga aktörer från att sko sig, är att socialisera de privata värdarna. Då kan allmänintresset styra på hyresmarknaden i stället för en profithunger som inte är en mer naturlig inordning än socialism. De privata värdarna borde övertas av staten utan kompensation för de privata aktörerna och man skulle kunna tvinga skojarna att ge bort aktier i sina företag stegvis under en övergångsperiod. Hotar man med att ta deras företag gradvis, psykar man ner de privata aktörerna i förhållande till hyresgästerna. Staten borde också se till att det byggs tillräckligt med hyresrätter genom att bilda ett statligt byggbolag. Generellt är tilltron till statens förmåga att lösa problem alldeles för låg i dagens Sverige. Hyresgästerna i Sverige kan vinna  och vända utvecklingen om de bara organiserar sig och radikaliserar sina krav på politiken!

För en utomparlamentarisk vänster!

Länge var Antifa vänsterns förtrupper, men märkliga saker händer i Sverige. Under EU-toppmötet i Göteborg 2001, utgjorde den så kallade svarta armén ett maffigt inslag i demonstrationstågen och protesterna mot Bush gav eko i världen. Revolutionära socialister var något som kunde skrämma borgare och många ungdomar tyckte att dom var tuffa. Något har hänt sen dess. Under demontrationen mot SD-budgeten den andra december på Medborgarplatsen i Stockholm, syntes inte Antifa till. Inga revolutionära socialister, inga masker och inga slagord som skulle kunna skrämma en Sverigedemokratisk sympstisör i någon mening alls. Detta trots att SDs drömmar om inflytande i politiken nu besannas. Antifa har ingen svensk facebooksida, men väl en hemsida på nätet. Det finns en facebooksida som heter "Antifascism är självförsvar", men den har inte uppdaterats sen december 2020. Det hölls en demondtration mot AFS torgmöte vid Norra Bantorget i Augusti 2021, men den var inte särskilt välbesökt och ingen ställde till med någon oreda trots det offentliga stöveltrampet. Vänstern har som bekant inte högerns finansiella resurser eller tillgång till media. Då krävs det att det finns en aggressiv utomparlamentarisk vänster som kan ta på sig sånt ett riksdagsparti inte kan göra.  Socialism kan inte skapas utan konflikter med överheten. Att vara aggressiv mot t ex extremhöger och moderater var länge en paradgren för unga vänsteraktivister, men i år känns det som att den enda som systematiskt skriver om en radikalisering av Vänsterpartiet på Vänsterpartiets sidor, är jag själv. Hela denna urlakning av vänstern har kommit ungefär samtidigt som att ateismen mer eller mindre utplånats i Sverige, ter det sig som. Passa dig socialist. Gud vill ha revolution i Sverige lika lite som byprästen ville ha det 1917. För att vända vinden krävs det att det skapas en vänster som inte är rädd för att skapa rejält obehag för dom högerkristna och de som delar fascismens ideal om de starkas överhöghet. En bra början om man ska göra ner dessa är att sluta be till Gud, då böner lär in ett underdånigt beteende. Detta ser vi hela tiden exempel på i det nya Sverige. En vänster som inte är rädd är vad vi måste tillbaka till. Rånarluvor och antifaceller i alla Sveriges förorter är värt att kämpa för!

Stoppa högerhetsen om hot mot Sverige!

Senaste tiden har tidningarna fyllts av krigsrubriker om påstådda hot mot Sverige. Sverige skulle enligt ÖB, högern och tidningarna vara hotat av en invasion. Truppförflyttningar och till exempel påstådda drönare över skyddsobjekt lyfts fram som bevis. Det är uppenbart att den verkliga uppladningen sker vid gränsen till Ukraina och vad skulle Ryssland ha för intresse av att gå in i Sverige? Redan idag övar Sverige tillsammans med Nato och när Sverige kallar, skickar de fartyg till Sverige. Ryssland är inte tillräckligt mäktiga för att inleda ett storkrig mot hela Europa. Deras miltäranslag är på 65 miljarder dollar medan USA ensamt har en budget på 740 miljarder. ÖB och högern hetsar om ett påstått hot för att få ökade anslag och röster. Om Sverige gick med i Nato skulle Sverige behöva lägga 100 miljarder kronor på försvaret och detta kan inte vara något att prioritera. Krigshotet, kriminaliteten och invandringen tjänar just nu som högerns treudd i valrörelsen. Skattesänkningarna är nätet i detta gladiatorspel. Högern fångar med skattesänkningar och dödar med fascism. Om vänstern lyckas demaskera det orealistiska krigshotet är mycket vunnet i valrörelsen!

Socialismens uppkomst.

Socialismen är utan tvekan en av de viktigaste övertygelserna genom historien. Under hela 1900-talet fyller den samma funktion som en religion i många människors liv. Har då socialismen och världsreligionerna tillkommit av en slump? För mig som inte är ateist, är det uppenbart att en världsreligion inte kan bli till genom att någon till exempel påstår sig sett Japans solgudinna ute i skogen.Man kan inte få hela folkslag att ställa sig upp för sådana övertygelser och dessutom hålla fast vid dem, utan att få hjälp av andar. Socialismen börjar som en resning mot orättvisor skapade av överklass och kyrkor och kungligheter. Under nästan hela socialismens historia riktas en udd från socialister mot kyrkan, mot prästerna och mot påveväldet. Det är också vänstern som systematiskt vill urvattna  bokstavstrogna bibeltolkningar. Det är verkligen rimligt att socialismens ande är ute efter att sänka kristendomen i sådana fall.

Om skatter.

En företagare som tror att han klarar sig utan samhället, är som en företagare som satsar på ett kontorslandskap utan skrivbord. Folk som tror att dom kan få välfärd utan att betala skatt, är som en datakonsult som köper en dator med Windows 95 att programmera på. Folk som inte vill betala till pensionssystemet, är som en thailandsturist som spelar bort reskassan på hästar innan semestern har börjat. Det krävs en rejäl buffert via staten och inte bara ett eget sparkonto i ett starkt samhälle. En stor del av befolkningen lever under knapra omständigheter under en betydande del av sitt liv, jämfört med hur många som gör det vid ett givet ögonblick. Även i Sverige avslutar många med hyfsade inkomster sitt liv i fattigdom bara för att staten inte är tillräckligt omfattande.

Påven och juntan!

Påve Franciskus framställs allt oftare som progressiv och vänsterinriktad. Vissa menar dock att han leder en organisation där ett reaktionärt arv är levande. Man tillåter inte kvinnliga präster och man är emot aborter. Ingen Påve har försvarat socialismen och Johannes Paulus II är känd för att ha försökt fälla socialismen i Polen. Något som inte brukar uppmärksammas är att den sittande Påve Frannciskus har obehagliga kopplingar till extremhögern. Under den brutala diktaturen i Argentina 1976-1983 ledde Franciskus Jesuitorden i Argentina. Under högerjuntans tid var banden starka mellan kyrkan och juntan, och Franciskus var ingen motståndare till regimen. Franciskus hade kunnat bli Latinamerikas Nelson Mandela, men valde att bli en medlöpare trots att han var en maktfaktor i sitt hemland. Han får till och med Jimmie Åkesson att framstå som progressiv.

Den kristna frigörelsen.

Få har missat att det är inne med Jesus i Sverige jämfört med t ex för tjugo år sedan. En stor del av den kristna frigörelsen verkar bestå i att högern ska sluta skämnas som dom gjorde under vänstervågen. Ett viktigt budskap i den nya kristendomen är att högern är minst lika bra som vänstern i sin etik. Kapitalisten VET att han bra i dagens Sverige. Detta är en radikal förflyttning högerut jämfört med ateismens  Sverige. Facit visar att vänstern inte kan vinna över högerns pengar utan ett moraliskt övertag i det offentliga samtalet! Det krävs en radikal klasskamp där både män och kvinnor deltar!


Vad vissa verkar få höra om livet!

Sanningen är att CH Hermansson fick ett paradis ISTÄLLET för Reagan!

Opium är opium för folket!

När jag var ett barn var media fyllda med budskap om riskerna med att använda narkotika. Om man så viskade drogliberala budskap väntade utfrysning och angrepp från omvärlden. Den tiden är över. I rapporten Drogutvecklingen i Sverige 2019, från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning kan man läsa följande: "Denna typ av källor indikerar en ökning av problematisk narkotikaanvändning under 2000-talet och pekar på historiskt höga nivåer för den senaste femårsperioden" (min kursivering). På sociala medier sprids drogliberala och drogromantiska budskap som aldrig förr! Under 2000-talet finns också en annan samhällstrend som få kan ha missat. Från att för 30 år sedan ha varit ett av världens mest ateistiska länder har Sverige åter blivit mycket kristet. Svensken har mött en kravlös gud, som höjer den enskilde oavsett deras moraliska agerande. De har också mött en gud som inte bryr sig något nämnvärt om att många människor tar skada av knarket och om att kriminaliteten skenar i det ökade drogmissbrukets spår. I stället för att angripa enskilda människors inställning till att hjälpa kriminella gäng genom att köpa droger, kräver media en konservativ och repressiv kriminalpolitik, tillsammans med den samlade högern. Samtidigt som Gud ser genom fingrarna med tungt partyknarkande skall de som faller igenom jagas med blåslampa av polisen. Finns Gud, verkar han vilja amerikanisera svenskarnas drogvanor samtidigt som den förda kriminalpolitiken. I den kommande valrörelsen kommer den gängrelaterade brottsligheten att vara högerns stora röstmagnet, ett faktum som en konservativ högerande knappast begråter. Det vore enkelt att få bort partyknarkandet, men i stället väljer Sverige en kontraproduktiv och repressiv väg. Drogromantik leder till högerpolitik. Opium är opium för folket!

Socialism lika naturligt som kött!

Nuförtiden tror många att ett samhälle med kapitalism och individualism är det naturliga tillståndet. Men innan människan blev bofast levde hon som jägare och samlare i kollektiv på socialistiskt manér. Studier av moderna jägar- och samlarsamhällen tyder på att jämlikhet och ekonomisk rättvisa vägledde nomadernas liv. Antropologen Richard Gould beskriver bl a jämlikheten hos aboriginer under förra århundradet. Han beskriver hur den mat som togs hem från lägret "omsorgsfullt delades mellan gruppens medlemmar, till och med när det gällde en liten ödla". Mycket tyder också på att kvinnor haft en viktig roll i dessa samhällen. I grottmålningar i Burzahom, Indien från 6000 f.v.t. finns bilder av kvinnor som jagar med spjut. Samhällen som präglas av jämlikhet och gruppfokus har alltså styrt under längre tid på jorden än kapitalismen. Socialism är lika medfött som köttätande!

Stoppa diskrimineringen av muslimer!

Alla vet att folk från muslimska länder är överrepresenterade som arbetslösa. Under många år har en allt mer hetsig ton mot muslimer mejslats fram. De framställs som lata och svårintegrerade. Men en syrisk olivodlare måste jobba minst lika hårt som en SD-ansluten äppelodlare på Österlen. Den standard som invandrade bidragstagare lever på lär de inte alls vara nöjda med, menar radikalklasskamp.se-muslimerna skulle garanterat jobba om de bara fick chansen. Under många år har Sveriges kristna spelat svälta räv med muslimernas liv i syfte att tvinga ner dom på knä. Detta samtidigt som man vräker ur sig rasistiska beskyllningar om att muslimerna är lata. Ett jävla svineri är vad det är på ren svenska. I ett land med religionsfrihet måste det finnas en rimlig chans till försörjning, även om man inte är kristen eller är inskolad i svensk kultur. Även om man i likhet med muslimer inte tror på att Jesus är en aspekt av Gud, måste man få en chans att bidra och försörja sig själv. Allt annat är också ett enormt slöseri!

Generalstrejka för att rädda LAS!

Att svensk arbetarrörelse har vikit ner sig när det gäller LAS är ett av årtusendets största svenska skandaler. Trots att fackföreningsrörelsen och de allra flesta arbetare egentligen är emot nyordningen, lägger sig LO, SAP och skamligt nog även Vänsterpartiet platt.  Hade detta hänt i Frankrike hade hela landet varit lamslaget av vilda strejker. Defaitismen har brett ut sig som ett vått täcke över Sveriges vänster, trots att Sverige för inte länge sedan hade en stark och kämpande fackföreningsrörelse. Bristen på karismatiskt ledarskap inom fackföreningsrörelsen är uppenbar. Hade det funnits en stark facklig ledare hade man kunnat organisera en generalstrejk mot detta vansinne. Radikal klasskamp förordar en sådan strejk och att den sittande ledningen för LO byts ut mot yngre och mer aggressiva förmågor. Vänsterpartiet nöjer sig med segrarna när det gäller marknadshyror och sjukförsäkringen, i stället för att slåss för arbetarna när det gäller anställningstryggheten. Att man inte ingriper när LAS luckras upp är en skandal! Det nya avtalet på arbetsmarknaden flyttar Sverige årtionden tillbaka och det helt i onödan, tycker radikalklasskamp. Om inte fackföreningsrörelsen gör något på centralt håll bör arbetare skapa uppmärksamhet genom lokala utomparlamentariska aktioner och strejker!

Biden borrar efter olja!

I förra numret av Proletären rapporteras det att USA med President Joe Biden i spetsen ska sälja ut rättigheter att borra efter olja i Mexikanska golfen. Valrörelsens tal om att åtgärda klimatkrisen var tydligen bara prat. I ett tal hoppas Biden att Gud ska göra något. Själv har han inget ansvar.Inget tyder dock på att Jesus kommer än på många år.  Personligen tror jag aldrig han gör det. Om inte Biden gör något rätt snart borde han exkluderas från paradiset, tycker radikalklasskamp.se.

Välkommen till Radikal klasskamp!

Sveriges vänster håller på att gå under. LAS kan urholkas utan protester och utan några strejker. Sju av åtta riksdagspartier satsar på borgerlig politik, och en närmast bajsblå budget har precis antagits. Ytterligare skattesänkningar som gröper ur det gemensamma och inte skapar jobb, är bara ett exempel på fullständigt skandalös blåbrun politik. Repression och åter repression i stället för förebyggande åtgärder får landets fascister att putsa stövlarna. Radikalklasskamp har precis varit på en demonstration mot SD-budgeten på Medborgarplatsen. Några hundra tappra slöt upp i kylan, men detta är skrämmande lite, då Sverige i rasande takt utvecklar sig till ett fascistiskt-kristet klassamhälle. Jag beslöt mig för att grunda radikalklasskamp.se - en sida för radikal klasskamp på såväl parlamentarisk som utomparlamentarisk grund.

Nej till bajsblå budget!

Den nya budgeten är en katastrof! Man SÄNKER bensinskatten med 50 öre i detta klimatnödläge och man tar bort exempelvis pengar som varit öronmärkta för att skydda urskogar. Man inför ett sjätte jobbskatteavdrag, trots att de fem tidigare inte minskat arbetslösheten ett dugg och i stället för att satsa på förebyggande åtgärder mot brottslighet och minskade klyftor, satsar man mer på repression såsom visitationszoner och avlyssning. När bara ett parti vill försvara någon slags vänsterpolitik överhuvudtaget och högern sitter inne på den ekonomiska och mediala makten, krävs det att det bildas en aggressiv utomparlamentarisk vänster. Denna vänster måste ha den framtoning som vänstern hade på 1920-talet. Och i likhethet med den tidens vänster måste man vända dig bort från kyrkan och Jesus Kristus, då dessa är allierade med de konservativa i praktiken.

Det är här kampen mot den högerkristna makten börjar. För ekologisk socialism!

En sida för radikal klasskamp mot högern och dem konservativa. Mot
bl a SD och amerikansk ondskefull imperialism.