Klasskamp VS privata pengar!

Klasskamp VS privata pengar!

Nej till bajsblå budget!

Den nya budgeten är en katastrof! Man SÄNKER bensinskatten med 50 öre i detta klimatnödläge och man tar bort exempelvis pengar som varit öronmärkta för att skydda urskogar. Man inför ett sjätte jobbskatteavdrag trots att de fem tidigare inte minskat arbetslösheten ett dugg och i stället för att satsa på förebyggande åtgärder mot brottslighet och minskade klyftor, satsar man mer på repression såsom visitationszoner och avlyssning. När bara ett parti vill försvara någon slags vänsterpolitik överhuvudtaget och högern sitter inne på den ekonomiska och mediala makten, krävs det att det bildas en aggressiv utomparlamentarisk vänster. Denna vänster måste ha den framtoning som vänstern hade på 1920-talet.  I likhethet med den tidens vänster måste man vända sig bort från kyrkan och Jesus Kristus, då dessa är allierade med de konservativa i praktiken, något vi märker i en huvudstad där klasskampen helt försvunnit.